Utstillinger
2018 Juleutstilling, Arkivet, Stavanger
2017    Tipakning med fargestifter, Trykk 17, Stavanger
2011     Dugnad, Trykk 17, Stavanger
2002   Kjente og ukjente i Stavanger, Rogaland Kunstsenter
1998    New Designers, the Business design Centre, London
1998    Your cup of tea?, Grafill, Oslo
1998    End of Year Show 98, KIAD, England
1998    Blood on the Floor, St. Johns Church, London
1997    Symposium, SAS Hotell, Oslo

Kommende utstilling
2019 Touhing Landscape, New York

Kunstnerbolig
2019 Utsira fyr, Rogaland Fylkeskommune

Utdannelse
2016 - 2018 Hospitant, Tou Trykk Grafisk Verksted
2016               Animation Bootcamp, School of Motion
2009              Kommunikasjonsarbeid, Høgskolen i Bergen
2008              Webdesign, Høgskolen i Bergen
2000 - 2002  Praktisk pedagogisk utdanning, UiS
1995 - 1998    Bachelor of Arts, Communication Media, Kent Institute of Art and Design, England
1994 - 1995    Visuell kommunikasjon, Forus vgs
1993 - 1994    Tegning, Forus vgs
1990 - 1993    Allmenne fag, Kongsgård skole og Randaberg vgs

Yrkeserfaring
2016     Verksmester (vikar), Grafisk Verksted Stavanger
2011 - 2018      Kreatør/illustratør hos Fasett
1998 -              Freelance illustratør
2001 - 2005    Lærer, Forus videregående skole, Medier og kommunikasjon
1999 - 2001     Lærer, Forus vgs, Tegning, form og farge
1998 - 1999     Lærer ved Dalane vgs, Tegning, form og farge

Kurs
2006     Serigrafitrykk, Norske Grafikeres Verksted Oslo
2002     Innføring i Macromedia Flash, Grafill Oslo
2002     Tegne-/ animasjonsfilm, Midt-Norges Kunstfestival, Inderøy
2002     Medier og kommunikasjon, Høgskolen i Buskerud

Medlemskap
TF, Tegnerforbundet
NBK, Norske Billedkuntnere
Grafill, Organisasjon for design og illustrasjon